ข่าวประชาสัมพันธ์
เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความระดับภาคฯที่ขอนแก่น เด็กหญิงอิสราภรณ์ เนินทราย 22 ธันวาคม 2560 (อ่าน 187) 12 ม.ค. 61
โครงการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ร่วมต้อนรับสมเด็จพระเทพฯณอำเภอพิมาย 30 ตค. 2560 (อ่าน 188) 06 พ.ย. 60
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานไป่วมพิธีวันถวายดอกไม้จันทน์ ณ อำเภอป่าติ้ว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 178) 05 พ.ย. 60
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานไป่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ อำเภอป่าติ้ว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 213) 05 พ.ย. 60
งานวันเกษียณอายุราชการ อ.ไพบลย์ ขันเงิน 27 กันยายน 2560 (อ่าน 210) 02 ต.ค. 60
เข้าร่วมงานชุมชน"แห่ขบวนบุญบั้งไฟบ้านศรีฐาน"7 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 230) 28 พ.ค. 60
รับประเมินสถานศึกษาพอเพียง 15 มีนาคม 2560 (อ่าน 214) 24 พ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน เมื่อ 5 เมษายน 2560 (อ่าน 147) 23 พ.ค. 60
ผลงานภาคภูมิใจจากแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตปี 2559 (อ่าน 169) 30 ธ.ค. 59
ผลการทดสอบนักเรียนเก่งด้านเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๙ (อ่าน 190) 30 ธ.ค. 59
การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 271) 18 ส.ค. 59
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 227) 15 ส.ค. 59
ผอ.ดร.ไมตรี บุญทศ และคณะครูชุมชนบ้านศรีฐาน ไปร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ วัดศรีฐานนอก ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 246) 13 ก.ค. 59
กิจกรรมวันรับประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 22 มีนาคม 2559 (อ่าน 382) 24 มี.ค. 59
กิจกรรมทีมนักวิจัยน้อยสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 413) 08 มี.ค. 59
การเข้าค่ายยกระดับการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ป.6 ปี 2559 เมื่อ 17-19 ก.พ. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (อ่าน 375) 28 ก.พ. 59
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 29-30 มกราคม 2559 (อ่าน 402) 02 ก.พ. 59
งานวันครูอำเภอป่าติ้ว วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา (อ่าน 423) 19 ม.ค. 59
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2559 (อ่าน 403) 19 ม.ค. 59
การแข่งขันตอบปัญหานักเรียนเก่งปี 2559 (อ่าน 283) 19 ม.ค. 59
ผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (อ่าน 301) 18 ม.ค. 59
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหานักเรียนเก่งทางวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว (อ่าน 349) 23 ธ.ค. 58
ร่วมปั่นเพื่อนพ่อ 11 ธ.ค. 58 (อ่าน 305) 18 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานประกวดภาพยนต์สั้นป.1-ป.6 ได้เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (อ่าน 266) 10 ธ.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.1-ป.6 ได้เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (อ่าน 314) 10 ธ.ค. 58
นำคณะครู นักเรียนไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์นำ้เนื่องในวันมหามงคล"วันพ่อ"ฉลอง 88 พรรษา 4 ธ.ค 58 (อ่าน 319) 04 ธ.ค. 58
ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนเตรียมส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงวันปลอยปลาร่วมชุมชน 2 ธ.ค. 58 (อ่าน 248) 04 ธ.ค. 58
นักเรียนแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศยโสธรเขต 2 จะไปแข่งระดับภาค จ.สุรินทร์ 7 ธ.ค. 2558 (อ่าน 405) 03 ธ.ค. 58
นักเรียนแสดงภาพยนต์สั้นป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศยโสธรเขต 2 จะไปแข่งระดับภาค จ.สุรินทร์ 8 ธ.ค.58 (อ่าน 308) 03 ธ.ค. 58
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ่าน 258) 01 ธ.ค. 58
ปลูกดอกทานตะวันเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวในโรงเรียน วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 292) 01 ธ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนต้นแแบบตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปี 2558 (อ่าน 329) 01 ธ.ค. 58
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดงานต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ 13 พ.ย. 2558 (อ่าน 349) 29 พ.ย. 58