ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 58 นำคณะครู นักเรียนป.4-6 ไปทัศนศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
นำคณะครู นักเรียนป.4-6 ไปทัศนศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ศุนย์วิทยาศาสตร์ บึงพลาญชัย วิมาญพญาแถน ธาตุกล่องข้าวน้อย ฝ่ายวิชาการ
11 ธ.ค. 58 ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
อบต.ศรีฐาน บริหารทั่วไป
08 ธ.ค. 58 ไปสร้างขวัญกำลังใจ การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6 งานศิลป์ฯครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
ไปติดตาม กำกับ สร้างขวัญกำลังใจ การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6 งานศิลป์ครั้งที่ 65
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ชั้น 1 ห้องป.1/2 ฝ่ายวิชาการ
07 ธ.ค. 58 ไปสร้างขวัญกำลังใจ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 งานศิลปฯครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
ไปติดตาม กำกับ สร้างขวัญกำลังใจ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6  งานศิลปฯครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 18 โรงยิมเก่า เวทีสนามวอลเลย์บอล ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 58 ไปร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ไปร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
หนองหลวง บ้านกุดสำโรง หมู่ 6 ตำบลศรีฐาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ธ.ค. 58 ประชุมครูเรื่อง ลดเวาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจะไปทัศนศึกษา

ประชุมครูเรื่อง ลดเวาเรียนเพิ่มเวลารู้  และการจะไปทัศนศึกษา

ห้องประชมโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ย. 58 ไปร่วมประชุมคณะอำเภอป่าติ้ว เรื่อง สร้างแหล่งท่องเที่ยวทานตะวัน


วัดศรีฐานใน ผู้บริหาร