ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อเนกประสงค์ แบบสปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2531
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเพียรวิริโย แบบสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ : 2,194,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราชธรรมสุธี แบบสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล แบบสปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2525
งบประมาณ : 488,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบวรคุณาณุศาสตร์ แบบ ป.1ซ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2518 ต่อเติม 25
งบประมาณ : ต่อเติ่ม 140,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2527
งบประมาณ : 95,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2523
งบประมาณ : 85,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ : 111,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ ยส.301
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ : 110,000 บาท
เพิ่มเติม..